Employment Conversation Guide

On this page, you will find some Romanian words and expressions that will be useful for job interviews and any work-related communication.

Several free Romanian and English language courses are currently operating in Iasi for Ukrainian refugees. You can find information about them and their contacts on our “Language courses in Iasi” page.

 

Acquaintance / general expressions | Cunoștințe / fraze comune

Hello, my name is… | Bună ziua, numele meu este…

Nice to meet you. | Mă bucur să vă cunosc.

What is your name? | Cum vă numiți?

I am also pleased to meet you! | Și eu mă bucur să vă cunosc!

How are you?| Ce mai faceți? 

Fine. Thank you for asking. | Bine, mulțumesc de întrebare.

What is your job? (field of activity) | Cu ce vă ocupați? (domeniul de activitate)

What company do you represent? | Ce companie reprezentați?

I work at … (company name)| Eu lucrez la… (numele companiei).

Job Interview: questions to the employer | Interviul de angajare: întrebări pentru angajator

Who can I talk to regarding employment? | Cu cine pot vorbi despre căutarea unui loc de muncă?

What is the salary and what does it consist of? (net, gross, taxes) | Care este salariul și în ce constă acesta? (net, brut, impozite)

Is there a meal card (tichete de masa)? How much is paid per day on this card? | Există tichete de masă? Cât se plătește pe zi pe acest card?

What is the work schedule (how many days a week, how many hours a day)? Are there supplementary hours and what are they connected with? | Care este programul de lucru (câte zile pe săptămână, câte ore pe zi)? Există ore suplimentare și când este necesară prestarea acestora?

Is there a vacation and how is it paid? | Există un concediu și cum este plătit?

After what period can I go on vacation? | Când pot pleca în concediu?

Is the employment official? For what period is the contract concluded? | Angajarea este oficială? Pentru ce perioadă se semnează contractul?

How often is a salary paid? | Cât de des sunt plătite salariile?

Is overtime paid? | Se plătesc orele suplimentare?

Will there be a trial period? How long does it last? | Va exista o perioadă de probă? Cât durează aceasta?

During the trial period, is there a difference in the salary? |  Există o diferență de salarizare în timpul perioadei de probă?

How will my first working day go? | Cum va decurge prima mea zi de lucru?

Is there a training? How long does it take? | Există cursuri de formare? Cât timp durează?

Will I have a mentor for the first time? | Voi avea un mentor pentru început?

What exactly will I do in this position? What will my duties include? | Ce anume voi face în acest post? Care vor fi responsabilitățile mele?

What does a typical workday consist of? | În ce constă o zi de lucru obișnuită?

Are there other Ukrainians in the team? Are there Russian speakers in the team? | Mai sunt și alți ucraineni în echipă? Există vorbitori de limbă rusă în echipă?

When will you respond to my application? | Când îmi veți da un răspuns cu privire la candidatura mea?

What are the other steps before I start working? | Ce alte etape vor exista înainte de a începe să lucrez?

I studied medicine. | Am studiat medicina.

I have experience in the field of literature / informatics / mathematics / accounting. | Am studii de literatură /informatică/matematică /contabilitate.

I don’t know how to drive a car, I don’t have a driver’s license. | Nu știu să conduc o mașină, nu am permis de conducere.

In Ukraine, I was a bus driver/secretary/worker/bank clerk/engineer/teacher/nurse/doctor. | În Ucraina am fost șofer de autobuz/secretară /muncitor/angajat /funcționar/bancar /inginer /profesor /asistent medical/medic.

I need a part-time job. | Am nevoie de un loc de muncă part-time.

What is your profession? | Care este profesia /ocupația dumneavoastră?

I am … / He (she) is … | Еu sunt … / El (ea) este …

Agent de securitate – security agent 

Ajutor bucătar – cook assistant 

Asistentă medicală / asistent medical – nurse 

Brutar – baker 

Bucătar – cook 

Cameristă – maid

Cercetător – scientific worker 

Chimist – chemist 

Conducător auto / șofer – driver 

Confecționer – tailor 

Constructor – builder 

Contabil – accountant

Croitor/croitoreasă – tailor/seamstress 

Dulgher – carpenter 

Electrician – electrician 

Femeie de serviciu – janitor (cleaning lady) 

Fierar-betonist – blacksmith-bender 

Funcţionar – official employee

Grafician calculator – computer graphic designer 

Inginer – engineer

Încărcător-descărcător – loader / unloader 

 Învăţător / învăţătoare – teacher 

Jurist – lawyer, jurist 

Lăcătuş – locksmith 

Lucrător – ​​worker 

Lucrător comercial – commercial worker (usually in a supermarket) 

Lucrător universal – universal worker (usually in a supermarket)

Lucrător curățenie stradală – street cleaning worker 

Manipulant mărfuri – merchandise handler 

Marinar – seaman 

Mecanic – mechanic 

Medic – medic

Muzician – musician 

Muncitor – worker 

Muncitor necalificat – ​​unqualified worker 

Ospătar – waiter 

Pescar – fisherman

Pictor/pictoriţă – artist  

Profesor/profesoară – teacher / professor

Șofer – driver

Spălător vase – dishwasher 

Strungar – turner 

Sudor – welder

Tâmplar – joiner, carpenter 

Tehnician- technician 

Traducător/translator (fem.: traducătoare/translatoare) – translator 

Vânzător/vânzătoare – salesman/saleswoman (vendor) 

Viticultor – winegrower 

Vopsitor / Zugrav – painter 

Zidar – mason 

If you are looking for a job in Iasi, please don’t hesitate to contact us and we will be happy to help you to find the available job offers, to establish a contact with the employer and to translate your CV and/or the job interview if necessary.

Call us

Reach us on Whats App