Obține un loc de muncă în Iași

Dacă ești un ucrainean din Iași în căutarea unui loc de muncă, indiferent de competențele sau calificările tale, temporar sau permanent, full time sau part time, la distanță sau la fața locului, te rugăm să te înregistrezi pe site-ul nostru și să aplici la una dintre ofertele de muncă disponibile. 

Lucrăm activ cu firme din Iași și centralizăm locurile de muncă cu poziții disponibile pentru cetățeni ucraineni.

Obiectivul nostru este să aducem oamenii în contact cu companiile, să-i ajutăm să se cunoască și să înceapă colaborarea. 

Pentru orice alte întrebări, nu ezita să ne contactezi. 

Sunați-ne

Contactați-ne pe Whats App

Lucruri importante despre angajarea în România

Înainte de a te angaja, este important să cunoști drepturile și obligațiile unui angajat și să înțelegi principiile pieței muncii din România.

Vârsta de muncă

Conform Codului Muncii, persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pot încheia un contract de muncă şi tinerii care au împlinit vârsta de 15 ani, în condiţiile legii. Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani.

Drepturi și obligații în relațiile de muncă

Salariaţii au, în principal, dreptul la: salarizare pentru munca depusă, repaus zilnic şi săptămânal, concediu de odihnă anual, egalitate de şanse şi de tratament, demnitate în muncă securitate şi sănătate în muncă, acces la formarea profesională, informare şi consultare, protecţie în caz de concediere, negociere colectivă şi individuală, participarea la acţiuni colective, de a constitui sau de a adera la un sindicat (doar pentru posesorii unui permis de şedere pe termen lung), alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor individuale de muncă. Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor (angajator şi angajat), în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Contractul individual de muncă se încheie în două exemplare, unul pentru tine, unul pentru angajator. Anterior semnării contractului citește cu atenţie clauzele înscrise în acesta.

Important! Munca fără forme legale sau munca “la negru” implică multe riscuri: angajatorul te poate plăti un salariu mai mic decât minimul legal; nu există o dată fixă pentru plata acestuia; nu ai un program de lucru fix şi în conformitate cu normele legale; nu beneficiezi de echipament de lucru şi echipament de protecţie; nu ai dreptul la concediu de odihnă; nu beneficiezi de pensii, indemnizație de şomaj, asistenţă medicală gratuită, în caz de nevoie.

Poți face sesizări cu privire la munca fără forme legale sunând la numărul verde 0800 868 622 (o linie telefonică gratuită pusă la dispoziție de Inspecția Muncii) sau la inspectoratele teritoriale de muncă.

Salariu

Începând cu ianuarie 2023, Guvernul României a majorat salariul minim brut pe țară la 3.000 de lei lunar (1.898 de lei salariu net), pentru un program de lucru cu normă întreagă.

Potrivit Institutului Național de Statistică, în martie 2022 câștigul salarial mediu net a fost de 3.937 RON, cele mai mari câștiguri medii nete fiind înregistrate în activități de programare, consultanță și alte activități conexe, activități de servicii informatice (9.968 RON/ cca. 1995 EUR), asigurări, reasigurări și fonduri de pensii (9.597 RON/ cca. 1920 EUR), în timp ce cele mai mici câștiguri medii nete s-au înregistrat în activități de cazare și alimentație publică (2.079 RON/ cca. 416 EUR) și în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (2.169 RON/ cca. 433 EUR).

Timpul de muncă și de odihnă

Durata normală a timpului de muncă pentru norma întreagă este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână. Durata maximă a timpului de lucru nu poate să depăşească 48 de ore pe săptămână, incluzând şi orele suplimentare. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână.

Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal este considerată muncă suplimentară, ce nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente. Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia fie prin acordarea unui spor.

Munca efectuată între orele 22.00 pm și 6.00 am este considerată muncă de noapte.

Concediul de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor, durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare conform reglementărilor Codului Muncii. Pe lângă cele 20 de zile mai beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar salariaţii cu invaliditate (3 zile), salariaţii nevăzători (6 zile) şi salariaţii care muncesc în condiţii deosebite (minim 3 zile pe an). Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.

Salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie (căsătorie, naştere copil, deces soţ/copil/părinţi/bunici) şi alte evenimente (donare de sânge, schimbarea locului de muncă, cu mutarea domiciliului in altă localitate).

Concediu pentru formare profesională

Angajații au dreptul de a beneficia, la cerere, de un concediu plătit sau neplătit pentru formare profesională.

Concediu medical

Atunci când este necesar, angajații au dreptul la concediu medical și la prestații de asigurare de sănătate(concediu medical și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, pentru prevenirea și recuperarea bolilor etc.).

Concediu fără plată

Pentru rezolvarea unor situații personale, angajații au dreptul la concediu fără plată.

Model de contract individual de muncă

Citește contractul de muncă standard în ucraineană și română. Angajatorii au dreptul de a modifica acest model standard în funcție de condițiile lor specifice.

Află mai multe despre condițiile de muncă în România și despre serviciile gratuite oferite cetățenilor ucraineni pentru integrarea pe piața muncii din România.

Pentru orice alte întrebări, nu ezita să ne contactezi.