Politica de confidențialitate

1. Introducere

Protecția confidențialității și a datelor dumneavoastră cu caracter personal este una dintre principalele noastre preocupări. Această Politică de confidențialitate vă va informa cu privire la modul în care avem grijă de datele dumneavoastră cu caracter personal, vă va spune despre drepturile dumneavoastră de confidențialitate și despre modul în care legea vă protejează atunci când (i) vizitați site-ul nostru web la www.ukriniasi.ro ("Site-ul web"), (ii) accesați platforma noastră prin intermediul site-ului nostru web ("Platforma").

Această politică de confidențialitate se aplică datelor cu caracter personal referitoare la Utilizatori – adică oricărei persoane care accesează Site-ul sau Platforma noastră.

2. Datele cu caracter personal pe care le colectăm

Datele cu caracter personal sau informațiile cu caracter personal înseamnă orice informații referitoare la o persoană care pot duce la identificarea acesteia.

Pentru a furniza serviciile, putem colecta, utiliza, stoca și transfera diferite tipuri de date cu caracter personal despre dumneavoastră, după cum urmează:

  • Date de identificare, cum ar fi: numele și prenumele
  • Date privind accesul la cont, cum ar fi: parola 
  • Date de contact, cum ar fi: adresa de e-mail, numărul de telefon
  • Date colectate prin cookie-uri sau prin alte mijloace tehnice similare (de exemplu, fișiere text mici care sunt stocate pe computerul, telefonul, tableta sau dispozitivul dumneavoastră mobil și conțin informații despre activitatea dumneavoastră pe acele site-uri/aplicații), de exemplu: subpagini accesate, perioada petrecută pe o anumită pagină 
  • Date din rețelele sociale, cum ar fi: codul unic de identificare furnizat de rețeaua Facebook

Nu colectăm nicio categorie specială de date cu caracter personal despre dumneavoastră (acestea includ detalii despre rasa sau etnia dumneavoastră, convingerile religioase sau filozofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opiniile politice, apartenența la sindicate, informații despre sănătatea dumneavoastră și datele genetice și biometrice). De asemenea, nu colectăm informații despre condamnări penale și infracțiuni.

Dacă nu furnizați date cu caracter personal

În cazul în care trebuie să colectăm date cu caracter personal prin lege sau în conformitate cu termenii unui contract pe care îl avem cu dumneavoastră și nu furnizați aceste date atunci când vi se solicită, este posibil să nu putem executa contractul pe care îl avem sau încercăm să îl încheiem cu dumneavoastră. În acest caz, este posibil să trebuiască să vă anulăm accesul pe Site sau pe Platformă, dar vă vom anunța dacă este cazul la momentul respectiv.

3. Cum utilizăm datele dumneavoastră

Colectăm, utilizăm, transferăm și stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legile aplicabile și cu această Politică.

Cel mai frecvent, vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal (i) în cazul în care trebuie să executăm contractul pe care urmează să îl încheiem sau pe care l-am încheiat cu dumneavoastră, (ii) în cazul în care este necesar pentru interesele noastre legitime (sau cele ale unei terțe părți) și interesele și drepturile dumneavoastră fundamentale nu prevalează asupra acestor interese și (iii) în cazul în care trebuie să respectăm o obligație legală sau de reglementare.

În general, nu ne bazăm pe consimțământ ca temei juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, altele decât în legătură cu trimiterea de comunicări de marketing direct ale terților către dumneavoastră prin e-mail. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru marketing în orice moment, contactându-ne la contact@ukriniasi.ro.

4. Cum dezvăluim și transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Nu vom vinde datele dumneavoastră unor terțe părți, inclusiv agenților de publicitate terți. Cu toate acestea, există anumite circumstanțe în care putem dezvălui, transfera sau partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu anumite terțe părți fără a vă notifica în continuare, după cum urmează:

▪ furnizori de servicii de marketing;

▪ furnizori de servicii de baze de date;

▪ furnizori de servicii de găzduire;

▪ furnizori de servicii de e-mail;

▪ agregatori de date.

5. Cum stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Este posibil să stocăm date cu caracter personal sau astfel de informații pot fi stocate de terțe părți cărora le-am transferat în conformitate cu această Politică. Am luat măsuri rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal colectate prin furnizarea serviciilor împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, utilizării neautorizate, accesului, divulgării accidentale, modificării și distrugerii.

În plus, limităm accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal doar acelor angajați, agenți, contractanți și alte terțe părți care au un interes de serviciu să știe aceste informații. Aceștia vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal numai conform instrucțiunilor noastre, iar acestea sunt supuse unei obligații de confidențialitate.

Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că nicio rețea, server, bază de date, transmisie de date prin internet sau mail nu este niciodată pe deplin sigură sau fără erori. Prin urmare, ar trebui să aveți grijă deosebită în a decide ce informații ne trimiteți electronic. Vă rugăm să rețineți acest lucru atunci când dezvăluiți orice date cu caracter personal.

6. Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu Regulamentul nr. 2016/679, în anumite circumstanțe, aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal:

▪ Acces la informații: Aveți dreptul de a solicita o copie a informațiilor pe care Ukrainians in Iași le deține despre dvs.

▪ Asigurarea acurateței informațiilor: Ukrainians in Iași vor să se asigure că informațiile dumneavoastră personale sunt corecte și actualizate. Puteți cere Ukrainians in Iași să corecteze sau să completeze informații inexacte sau incomplete.

▪ Dreptul la ștergere: Este posibil să aveți dreptul la ștergere, care mai este cunoscut sub numele de "dreptul de a fi uitat". Asta înseamnă că, în anumite circumstanțe, puteți cere Ukrainians in Iași să șteargă informațiile personale deținute despre dumneavoastră.

▪ Posibilitatea de a restricționa prelucrarea: De asemenea, puteți avea dreptul de a solicita Ukrainians in Iași să restricționeze utilizarea de către Ukrainians in Iași a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe. Acest lucru se poate aplica, de exemplu, în cazul în care ați notificat Ukrainians in Iași că informațiile pe care Ukrainians in Iași le dețin despre dumneavoastră sunt incorecte și ați dori ca Ukrainians in Iași să nu mai folosească astfel de informații până când Ukrainians in Iași nu vor verifica dacă sunt corecte.

▪ Dreptul la portabilitatea datelor: Este posibil să aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care Ukrainians in Iași le dețin despre dumneavoastră într-un format care vă permite să transferați astfel de informații către un alt operator de date (de exemplu, cum ar fi un alt furnizor de servicii).

▪ Prevenirea marketingului direct: Ukrainians in Iași nu vă vând datele cu caracter personal. Din când în când, Ukrainians in Iași pot trimite e-mailuri care conțin informații despre noile funcționalități și alte știri despre noi. Acest lucru este considerat marketing direct. Ukrainians in Iași vă vor informa întotdeauna dacă Ukrainians in Iași intenționează să vă utilizeze datele cu caracter personal sau dacă Ukrainians in Iași intenționează să dezvăluie informațiile dumneavoastră oricărei terțe părți în astfel de scopuri.

▪ Opunerea față de alte utilizări ale informațiilor despre dumneavoastră: De asemenea, puteți avea dreptul de a vă opune ca Ukrainians in Iași să vă utilizeze informațiile în alte circumstanțe. În special, în cazul în care ați consimțit ca Ukrainians in Iași să utilizeze datele dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de a retrage acest consimțământ în orice moment.

▪ Revizuirea de către o autoritate independentă: Veți avea întotdeauna dreptul de a depune o plângere la un organism de supraveghere, inclusiv autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal (SNSPDP) la Bd. Gheorghe Magheru 28 – 30, Sector 1, București (cod poștal: 010336; telefon: 0040 318.059.211).

De obicei, nu este necesară nicio taxă

Nu va trebui să plătiți o taxă pentru a vă accesa datele cu caracter personal (sau pentru a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Cu toate acestea, este posibil să percepem o taxă rezonabilă dacă solicitarea dumneavoastră este în mod clar nefondată, repetitivă sau excesivă. Alternativ, este posibil să refuzăm să ne conformăm solicitării dumneavoastră în aceste circumstanțe.

Ce am putea avea nevoie de la tine

Este posibil să fie necesar să vă solicităm informații specifice pentru a ne ajuta să vă confirmăm identitatea și să vă asigurăm dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal (sau de a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o măsură de securitate pentru a se asigura că datele cu caracter personal nu sunt divulgate niciunei persoane care nu are dreptul să le primească. De asemenea, vă putem contacta pentru a vă solicita informații suplimentare în legătură cu solicitarea dumneavoastră, pentru a accelera răspunsul nostru.

Termenul de răspuns

Încercăm să răspundem tuturor solicitărilor legitime în termen de o lună. Ocazional, poate dura mai mult de o lună dacă solicitarea dumneavoastră este deosebit de complexă sau dacă ați făcut o serie de solicitări. În acest caz, vă vom notifica și vă vom ține la curent.

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile enumerate mai sus sau dacă doriți informații suplimentare cu privire la modul în care vă puteți exercita aceste drepturi, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la contact@ukriniasi.ro.