Termeni și condiții

1. Dispoziții generale

Site-ul Ukrainians in Iași, disponibil la www.ukriniasi.ro, este deținut de ThinkOut S.R.L. ("ThinkOut S.R.L"), o companie românească, cu sediul social în Șoseaua Sărărie, Nr. 6, mansardă, Iași, România.

Politica privind cookie-urile și Politica de confidențialitate fac parte din acești Termeni și condiții și oferă o descriere detaliată a modului în care colectăm, utilizăm și procesăm datele Utilizatorilor în timpul navigării pe site-ul web, precum și a drepturilor acestora legate de datele cu caracter personal.  

Prin accesarea și utilizarea site-ului, Utilizatorul recunoaște și acceptă acești Termeni și condiții, precum și alte politici relevante pentru site-ul web.

Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și condiții sau cu o parte a acestor Termeni și Condiții, vă rugăm să nu utilizați site-ul în niciun fel.

 

2. Definiții

Website

www.ukriniasi.ro

Companie

ThinkOut – ThinkOut S.R.L. o companie românească, cu sediul social în Șoseaua Sărărie, Nr. 6, mansardă, Iași, România.

Utilizator/Utilizatori

Orice utilizator/utilizatori care navighează și/sau citește și/sau utilizează și/sau se înscrie pe Site și/sau se abonează la Newsletter.

Cont

Se referă la o colecție de informații personale ale Utilizatorilor care le permit să acceseze toate zonele site-ului web al Companiei.

Acord

Înseamnă Acordul executat între Utilizator și Companie, conform acestor Termeni și Condiții.

Date personale

Orice informații referitoare la Utilizator care permit identificarea sa directă sau indirectă, inclusiv, dar fără a se limita la nume, prenume, sex, data nașterii, adresa de e-mail, numărul de telefon mobil, dacă este căsătorit, dacă are copii, vârsta copiilor etc., și care sunt furnizate de utilizator pentru a crea un cont pe Site, să se aboneze la Newsletter, să-și exprime opiniile și să facă sugestii, să publice materiale sau în orice alte scopuri.

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Înseamnă orice indicație liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declarație sau printr-o acțiune clar afirmativă, specifică acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

Responsabilul cu protecția datelor

Compania va desemna o persoană al cărei scop este de a informa și consilia operatorul de date sau persoana împuternicită de operator, precum și angajații responsabili cu prelucrarea datelor cu privire la obligațiile care le revin în temeiul legii, precum și de a supraveghea respectarea legilor referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, cooperarea cu autoritatea de supraveghere, preluând rolul de punct de contact în raport cu autoritatea de supraveghere în ceea ce privește aspectele legate de prelucrare.

Persoana de contact a operatorului de date, respectiv responsabilul cu protecția datelor în numele partenerului său este Varvaroi Bianca-Maria (bianca@thinkout.io).

 

3. Accesarea Site-ului

Utilizatorii pot accesa Site-ul pur și simplu în scop informativ. În acest caz, Utilizatorii recunosc că nu vor putea vizualiza toate zonele Site-ului, deoarece aceste zone necesită înregistrarea unui cont.

 

4. Executarea acordului

Înregistrarea și utilizarea Site-ului reprezintă consimțământul expres și neechivoc al Utilizatorului pentru executarea Acordului, inclusiv a acestor Termeni și condiții și a Politicii de confidențialitate.

Acordul dintre Companie și Utilizatorul care dorește să creeze un Cont pe Site este executat numai dacă sunt urmați toți pașii enumerați mai jos:

 • Utilizatorul accesează site-ul www.ukriniasi.ro ;
 • Utilizatorul citește cu atenție acești Termeni și condiții, Politica privind cookie-urile și Politica de confidențialitate;
 • Utilizatorul creează un Cont prin completarea și furnizarea de informații reale despre el însuși, menționate în formularul de înregistrare de pe Site;
 • Utilizatorul accesează Contul pentru prima dată sau își folosește numele de utilizator și parola care nu vor fi dezvăluite nimănui.

În cazul în care numele de utilizator și parola au fost furate sau compromise, vă rugăm să informați Compania cât mai curând posibil prin trimiterea unui e-mail către contact@ukriniasi.ro.

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Utilizatorul recunoaște că orice alte angajamente ulterioare sau simultane în legătură cu acești Termeni și Condiții sunt înlocuite de acești Termeni și Condiții. Acești Termeni și Condiții nu creează drepturi pentru terțe persoane.

 

5. Durata și rezilierea acordului

Acordul este în vigoare pe o perioadă nedeterminată.

Utilizatorul poate înceta să utilizeze contul creat pe Site în orice moment prin ștergerea Contului creat.

Compania își rezervă dreptul de a suspenda sau șterge imediat Contul creat de un Utilizator în orice moment și fără nicio notificare prealabilă în cazul în care Compania observă că Utilizatorul nu respectă prevederile acestor Termeni și Condiții sau ale altor politici publicate pe Site;

Utilizatorul acceptă că, după încetarea Acordului, nu va încerca să facă o nouă înregistrare a Contului pe Site.

În cazul în care acordul va înceta, dispozițiile secțiunilor 5, 8 și 11 se vor aplica în continuare.

 

6. Utilizarea Site-ului

Utilizatorii nu au dreptul:

 • de a accesa și utiliza Site-ul în scopuri și prin mijloace care se califică drept utilizare abuzivă;
 • de a utiliza Site-ul într-un astfel de mod care cauzează sau ar putea provoca daune Site-ului sau deteriorarea performanței, disponibilității sau accesibilității Site-ului;
 • de a utiliza Site-ul în orice mod ilegal, fraudulos sau dăunător sau în legătură cu orice activitate ilegală, frauduloasă sau vătămătoare;
 • de a utiliza Site-ul pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, utiliza, publica sau distribui orice materiale care conțin (sau legate de) spyware, viruși de calculator, Trojan horse, worms sau orice alt malware;
 • de a desfășura orice activități sistematice sau automate de colectare a datelor (inclusiv, dar fără a se limita la recuperarea și colectarea datelor) cu privire la sau în legătură cu Site-ul, fără consimțământul prealabil în scris al Companiei;
 • de a utiliza datele colectate de pe Site pentru orice activități de marketing direct sau indirect, inclusiv, dar fără a se limita la marketing prin e-mail, SMS marketing, telemarketing și marketing direct prin poștă;
 • de a utiliza datele colectate de pe Site pentru a contacta persoane fizice, juridice sau alte persoane și entități.

 

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Cadrul juridic general care reglementează protecția datelor cu caracter personal este Regulamentul general privind protecția datelor nr.679/2016 ("GDPR") aplicabil în Uniunea Europeană. 

Site-ul web utilizează cookie-uri. Pentru mai multe informații despre datele cu caracter personal colectate de fișierele cookie, Utilizatorul trebuie să consulte Politica privind cookie-urile

Atunci când alegeți să creați un cont pe Site ("Contul"), anumite date cu caracter personal vor fi prelucrate de companie, în principal pentru a vă putea furniza serviciul solicitat și anume accesul la contul dumneavoastră de pe Site.

Puteți găsi mai multe informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri, inclusiv modul de retragere a consimțământului, în Politica de confidențialitate

 

8. Proprietatea intelectuală

Compania respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane și solicită Utilizatorilor să respecte orice drepturi de proprietate intelectuală deținute de Companie sau de terțe persoane.

Conținutul și grafica Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la întregul context textual, sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților existente și viitoare, sunt deținute de Companie și / sau partenerii săi de afaceri, după caz. Acestea sunt protejate de drepturi de autor, drepturi de marcă comercială și alte legi și tratate. Compania nu își asumă nicio răspundere pentru veridicitatea drepturilor de proprietate intelectuală deținute de partenerii săi de afaceri și care sunt utilizate pe Site în urma acordului acestuia din urmă. În cazul în care conținutul Site-ului include trimiteri specifice la Partenerii de afaceri ai Companiei, fie la drepturile lor de proprietate intelectuală, fie la activitățile de afaceri desfășurate de aceștia, și anume campanii de marketing, produse și servicii, prețuri etc, Compania nu poartă nicio răspundere pentru acuratețea și legalitatea acestor informații puse la dispoziție pe deplin de partenerii săi de afaceri, aceștia din urmă purtând întreaga răspundere juridică pentru un astfel de conținut.

Prin utilizarea anumitor instrumente specifice Site-ului, acolo unde este specificat, Utilizatorii atribuie Companiei drepturile lor de proprietate intelectuală, inclusiv, dar fără a se limita la textele publicate pe Site, fișierele încărcate pe Site etc.

Utilizatorii trebuie să respecte toate drepturile de proprietate intelectuală ale Companiei, precum și ale Partenerilor săi de afaceri promovați pe Site, prevăzute de legislația în vigoare. Utilizatorilor le este interzis să utilizeze orice imagine, marcă comercială sau semn aparținând Companiei sau terților, dacă nu au obținut acordul prealabil scris al titularilor legali.

Utilizatorii pot vizualiza, descărca și imprima paginile Site-ului numai pentru uzul lor personal, care este supus restricțiilor de mai jos sau oricăror alte clauze din acești Termeni și condiții. Orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât utilizarea personală se poate face numai cu acordul prealabil scris al Companiei și prin indicarea sursei informațiilor.

În acest sens, Utilizatorii nu au voie:

 • să republice materiale de pe Site (inclusiv republicarea pe alte site-uri web);
 • să vândă, închirieze sau sublicențieze materiale de pe Site;
 • să dezvăluie publicului orice materiale de pe Site;
 • să reproducă, duplice, copieze sau utilizeze materialele de pe Site în scopuri de marketing;
 • să redistribuie materiale de pe Site, cu excepția conținutului specific pentru redistribuire.

Solicitările de utilizare a conținutului site-ului în alte scopuri decât utilizarea personală pot fi trimise către contact@ukriniasi.ro.

Acești Termeni și Condiții nu acordă Utilizatorilor niciun drept, titlu sau interes cu privire la Site, conținutul deținut de alte persoane și publicat pe Site, mărcile comerciale, semnele sau alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de Companie.

Având în vedere că Compania dorește să îmbunătățească experiența utilizatorilor pe Site, încurajează opiniile și sugestiile; cu toate acestea, Compania poate utiliza comentarii sau sugestii fără nicio obligație față de Utilizatori.

Opiniile și sugestiile pot fi trimise contact@ukriniasi.ro.

Derogări și cesiuni

Nicio situație în care Compania nu acționează imediat pentru a pune în aplicare unul dintre drepturile sale nu va fi considerată o renunțare la un astfel de drept sau la executarea acestuia.

Dacă orice prevedere a acestor Termeni și Condiții va fi considerată nevalidă sau ineficientă, celelalte prevederi nu vor fi afectate prin aceasta și vor rămâne în vigoare și pe deplin valabile fiind interpretate în cea mai mare măsură permisă de lege.

În cazul descris mai sus, dispoziția nevalidă sau ineficientă va fi înlocuită cu o altă dispoziție acceptată legal care aproximează cel mai bine scopul inițial al Companiei. Acest lucru este valabil și pentru omisiuni.

Utilizatorii nu își pot cesiona drepturile parțial sau integral, în conformitate cu acești Termeni și condiții.

 

9. Limitele răspunderii

Compania pune Site-ul la dispoziție ca atare, CU TOATE DEFECTELE SALE și DUPĂ CUM ESTE DISPONIBIL, fără nicio garanție expresă sau implicită. DE ASEMENEA, REFUZĂM ORICE GARANȚIE, INCLUSIV ORICE GARANȚIE DE MARKETING, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, ACURATEȚE PENTRU UN SCOP SAU O NEVOIE SPECIALĂ. NU GARANTĂM CĂ REZULTATUL CARE POATE FI OBȚINUT PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI WEB VA FI EFICIENT, SIGUR SAU PRECIS SAU VA ÎNDEPLINI CERINȚELE UTILIZATORULUI.

Compania nu garantează că Site-ul web va fi disponibil în mod constant.

În cazul în care sunt necesare lucrări de întreținere și Site-ul nu este disponibil din motive de întreținere, Compania va informa Utilizatorul atunci când accesează Site-ul.

Compania nu va fi responsabilă pentru căderea internetului/rețelei și, în special, pentru întreruperile din cauza cărora Site-ul nu poate fi accesat din cauza dificultăților tehnice sau de altă natură pe care Compania nu le poate controla, cum ar fi forța majoră sau vina terților.

Compania nu este responsabilă pentru datele cu caracter personal inexacte și/sau neadevărate furnizate de Utilizatori, în special pentru cele furnizate de minori cu scopul de a crea aparența de a avea cel puțin 16 ani în scopul creării unui Cont pe Site.

Utilizatorul recunoaște că Compania nu are nici un control, nici obligația de a acționa cu privire la:

 • conținutul accesat de Utilizator prin intermediul Site-ului;
 • efectul conținutului asupra Utilizatorului, accesat prin intermediul Site-ului;
 • interpretarea sau utilizarea conținutului site-ului de către Utilizator;
 • acțiunile întreprinse de Utilizator după accesarea conținutului Site-ului;
 • conținutul sau acuratețea, respectarea drepturilor de autor, legalitatea sau decența materialelor/informațiilor găsite pe link-urile către alte site-uri web, politica de confidențialitate și reglementările privind termenii și condițiile aplicate de astfel de site-uri web. Se recomandă consultarea prealabilă a termenilor legali și a altor informații legate de colectarea datelor cu caracter personal. Regulile conținute aici se aplică numai pentru informațiile colectate pe acest site web;
 • daunele produse de erori, inexactitate sau neactualizarea informațiilor publicate pe Site și provenite din surse externe;
 • daunele care decurg din nerespectarea Site-ului sau din imposibilitatea de a accesa anumite link-uri publicate pe Site;
  • Compania nu este responsabilă pentru nicio daună indirectă, specială, incidentală care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Site-ul.
  • Utilizatorul recunoaște că Compania nu este responsabilă pentru nicio pierdere, costuri, proces, revendicări, cheltuieli sau alte datorii dacă acestea sunt cauzate direct de nerespectarea acestor Termeni și condiții.
  • Utilizatorii înțeleg că imaginile sunt afișate pe Site ca exemplu, iar produsele livrate, ale Partenerilor de afaceri ai Companiei pot diferi în orice mod atât în ceea ce privește imaginea, cât și din cauza modificărilor caracteristicilor, designului, iar Compania nu va fi trasă la răspundere în această privință.
  • Compania garantează performanța optimă a Site-ului numai prin utilizarea browserului Internet Explorer versiunea 9 (cel puțin), Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

 

10. Legea aplicabilă

Acești Termeni și Condiții sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația din România.

Părțile vor soluționa pe cale amiabilă orice litigiu în legătură cu acești Termeni și condiții în termen de 15 zile lucrătoare de la notificarea scrisă a Utilizatorului în acest sens. În cazul în care părțile nu reușesc să ajungă la un acord, un astfel de litigiu va fi soluționat de instanța română competentă.

Consumatorii nu pot renunța la drepturile care le revin în temeiul legii. Orice clauze contractuale care elimină sau limitează drepturile consumatorilor în temeiul legii nu vor avea efecte juridice asupra acestora.

11. Modificări ale Termenilor și Condițiilor

Acest regulament privind Termenii și Condițiile a fost actualizat la data de 09.03.2022. 

ThinkOut SRL își rezervă dreptul de a revizui și actualiza acești Termeni și Condiții în orice moment.  

Prin urmare, vă rugăm să verificați secțiunea relevantă a Termenilor și condițiilor atunci când vizitați Site-ul, deoarece este posibil ca aceasta să se fi schimbat de la ultima vizită.

Dacă aveți întrebări despre informațiile conținute în această pagină, vă rugăm să ne scrieți la contact@ukriniasi.ro.

În cazul în care o modificare/completare aduce atingere drepturilor Utilizatorului, Compania va informa Utilizatorul prin trimiterea unui mesaj la adresele de e-mail asociate Contului.

Prin continuarea utilizării Site-ului după aplicarea anumitor modificări/completări, Utilizatorul este de acord să respecte astfel de modificări/completări.

ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORUL NU DOREȘTE SĂ ACCEPTE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII, INCLUSIV MODIFICĂRILE/COMPLETĂRILE ACESTORA, UTILIZATORUL TREBUIE SĂ ÎNCETEZE UTILIZAREA SITE-ULUI.